Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

הכשרת מנהלי כספים CFO

ארגז כלים לניהול מקצועי שוטף בתחומי הכספים בארגון

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 140 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

24/06/2024 - ערב

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

ד"ר שמואל שורץ

הכשרת מנהלי כספים CFO

אודות

כלל הפעילות הפיננסית בארגון נתונה בידיו של החשב או מנהל הכספים והוא משמש כאיש מפתח בארגון. מנהל הכספים או החשב מהווים סמכות מקצועית ומסייעים בקבלת החלטות בתחומים פיננסים ומשפטיים וכן בבניית האסטרטגיה העסקית. תפקידים אלה מחייב ידע מקצועי מקיף ורחב במגוון תחומים ויכולת לתפקד מול מגוון ספקים ובנקים.

התוכנית להכשרת מנהלי כספים CFO בביראד, תספק לך ארגז כלים לתפקוד מקצועי שוטף בתחומי הכספים בארגון ואת הידע המקצועי הנדרש לצורך מילוי תפקיד זה בתוך הארגון ומחוצה לו.

הלימודים בתוכנית להכשרת מנהלי כספים CFO יספקו כלים פרקטיים לעבודה יומיומית בכל קשת התפקידים בתחום הכספים ויעניקו ידע וכישורים עבור אלה המשמשים בתפקידים אחראים כדוגמת סמנכ"ל הכספים.  

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

התוכנית מיועדת למנהלי כספים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בתחום הכספים או לבעלי תפקידים דומים המעוניינים להתקדם ולהתפתח, וכן לרו"ח המעוניינים להרחיב את סל השירותים ללקוחותיהם.

תנאי הקבלה

בעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, תעשיה וניהול או רואה חשבון ועו"ד בעלי ניסיון ורקע בתחומי הכספים והחשבות. 

במקרים מסוימים עפ"י אישור מראש של מנהל התוכנית, ניתן לקבל בוגרי אוניברסיטה בתחומים אחרים, בעלי ניסיון מעשי בכספים או חשבות.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 140 שעות אקדמיות

אורכה של התוכנית 120 שעות אקדמיות ו-20 שעות פרויקט גמר

140

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות התוכנית, הכוללות נוכחות של 80% לפחות משעות הלימוד והגשת פרויקט גמר.

נושאי הלימוד

 • תפקידי סמנכ"ל הכספים בארגון העסקי.
 • סוגיות בניתוח דוחות כספיים של חברות ציבוריות מהיבט סמנכ"ל הכספים, חשבונאות בעידן IFRS.
 • כיצד לדבר עם הבנקאים? התנהלות נכונה מול הבנק, גיוסי אשראי ממקורות מגוונים. 
 • עקרונות ושיקולים של הבנק במתן אשראי, דוגמאות לאירועים באשראי. 
 • גיוסי אשראי ממקורות מגוונים.
 • כיצד לבדוק חיובי עמלות של בנקים.
 • מימון נדל"ן ובנייה, נכסים מניבים מסחריים, נדל"ן להשקעה.
 • ניהול סיכוני שוק וגידור באמצעות נגזרים.
 • גידור מט"ח, יישום מדיניות גידור בעבודה השוטפת של סמנכ"ל הכספים.
 • ביטוח עסקי אלמנטרי.
 • ביטוח עסקי חיים, פנסיוני, בריאות וסיעוד.
 • אמצעי תשלום בינ"ל ועסקאות סחר חוץ כולל אשראי דוקומנטרי.
 • דיני עבודה בעסקים - דוגמאות, חידושים ופסקי-דין לעבודת סמנכ"ל הכספים.
 • משפט מסחרי חידושים, דוגמאות ופסדי-דין לעבודת סמנכ"ל הכספים.
 • חשבונאות ניהולית.
 • ניהול תהליך התכנון הבקרה התמחור והון חוזר.
 • תקצוב ובקרה נקודת איזון ותמחיר.
 • איך לשווק עצמך כמנהל כספים , אתיקה ועסקים וקוד אתי בארגונים.
 • דירוג סיכונים חברות מגייסות הון או חוב.
 • הערכת שווי ניתוח עסקי ופיננסי D.C.F הלכה למעשה.
 • דוגמאות הפקת דו"חות ושיטות לייעול מערכת ה- ERP לשימוש החשב.
 • יצור ערך וחשיבה אסטרטגית לסמנכ"ל הכספים.
 • מניעת מעילות והונאות.
 • אתיקה ועסקים וקוד אתי בארגונים ומניעת הלבנת הון.
 • הכנת תוכנית עסקית בכלל ולבנק בפרט.
 • תרגול לקראת פרויקט הגמר.

נושאי הלימוד יועברו באמצעות הרצאות ודיונים תוך שיתוף הלומדים, Case study בליווי דוגמאות ומתן טיפים מהעבודה השוטפת של החשב או מנהל הכספים בכל מגוון תפקידיו בארגון העסקי. 

ניהול הקורס

ד"ר שמואל שורץ

מרצים נוספים

רו"ח עדי שניידר, רו"ח שי צבאן, סידני אמיר, אבי גולנדר, ניצנה עדוי, אמנון דנציג, קותי לוריא, ד"ר שמואל שורץ

תאריך פתיחה

24/06/2024 - ערב
17:00 - 20:15
שני