Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

קציני ציות

ניהול תוכנית ציות בתאגיד- תאוריה ופרקטיקה

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 52 שעות אקדמיות

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

ד"ר רו"ח כפיר מנור

קציני ציות

אודות

**ההרשמה לשנת הלימודים הנוכחית נסגרה**

תוכנית הציות מהווה אחד הכלים המשמעותיים ביותר לניהול סביבה משפטית הולמת בתאגיד. מתחילת המאה ה-21, חלה התפתחות ניכרת הן בשימוש בתוכנית הציות כחלק מהסדרים משפטיים והליכי אכיפה מול תאגידים, בהנחיות גופי האכיפה ותקינה בינלאומית והן בשדה המחקרי.

מטרות הקורס הינן הבנת מונחים והגדרות בסיסיים בתחום תוכנית ציות בתאגיד (חשיבותה, מטרותיה ורכיביה), תוך שימוש בהיבטים תיאורטיים, פרקטיים ומחקריים. לצורך כך:

 1. הקורס יבחן את הסביבה המשפטית של תאגיד, בעלי העניין וחובות רגולטוריות להגנה עליהם.
 2. הקורס יתמקד בציפיות הרגולטור לקביעת תוכנית ציות אפקטיבית, סטנדרטים, ושיקולי העמדה לדיון פלילי של תאגיד, בכל הנוגע לתוכנית הציות.
 3. הקורס ינתח את סוגי תוכניות אכיפה המופעלות על תאגידים, תוך ניתוחי אירוע במגוון תחומים.
 4. הקורס יקנה ידע בסיסי פרקטי על ניהול תוכנית ציות בתאגיד, כחלק מפאנל מומחים שישתפו מניסיונם בפרקטיקה.
 5. הסטודנטים יתנסו בניתוח אירוע כחלק מעבודה אקדמית. 
הקורס מנוהל על ידי המרכז למשפט מסחרי, הפקולטה למשפטים

קהל היעד

הקורס מיועד לקציני ציות וממונים על תוכניות אכיפה פנימית, עורכי דין, משפטנים, יועצים משפטיים, רו"ח מנהלי כספים, דירקטורים, מבקרים פנימיים, יועצים בתחום וכל המבקשים מקצוע עם הכרה אקדמית 

תנאי הקבלה

בעלי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, חשבונאות, קרמינולוגיה. 
נדרש ידע מקדים בדיני חברות (מומלץ). 

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 52 שעות אקדמיות

הקורס כולל 11 מפגשים בימי שישי בין השעות 8:00-12:00 

52

הרשמה

**ההרשמה לשנת הלימודים הנוכחית נסגרה**

עלות

עלות הקורס: 3,500 ש"ח

מחיר מיוחד לבוגרי אוניברסיטת בר-אילן: 3300 ש"ח 

תעודה

מסיימי הקורס יקבלו תעודת סיום.

נושאי הלימוד

 • ציות לחוק: תיאוריה רגולטורית התנהגותית. אדם מול תאגיד.
 • פרמידת רגולציה מול פרמידת אכיפה.
 • הסביבה המשפטית של תאגיד: מודלים להערכה, בעלי עניין ודינמיקה בין השדה המשפטי לשדה הפרקטי/תאגידי.
 • תוכנית ציות בתאגיד מבוא והגדרות.
 • מרכיביה של תוכנית הציות בתאגיד: 
 1. הערכת סיכונים בתאגיד.
 2. קביעת רגולציה עצמית.
 3. הדרכות ציות.
 4. פעולות הבטחה וקווי הגנה: פיקוח, ביקורת פנימית ומנגנוני דיווח.
 • פעולות אכיפה רגולטוריות: סוגי אכיפה, אפקטיביות אכיפה.
 • ניתוח אירועים של עבריינות תאגידית: שוחד ושחיתות, הגנת הפרטיות, הגנת הסביבה, הלבנת הון, צדדים שלישיים, גזענות ואפליות, הטרדה מינית.
 • פאנל מומחים ממגוון תעשיות.
 • הצגת עבודות ומשוב 

ניהול הקורס

ד"ר רו"ח כפיר מנור

תאריך פתיחה

10/05/2024 - בוקר
08:00 - 12:00
שישי