Skip to main content

אקדימה לחינוך והוראה

לומדים ללמד - מוזמנים להכיר את הקורסים שלנו בתחומי החינוך וההוראה, שיעזרו לכם לקבל כלים מעשיים וידע תיאורטי

חינוך והוראה

מדינת ישראל התברכה במספר גדול מאוד של ילדים ושל בני נוער. בהתאם לכך, הביקוש לעובדים עם הכשרה איכותית ומקצועית בתחום החינוך, גדול מאוד. 

אנשי החינוך שותפים להעשרתם ולטיפוחם של הדורות הבאים, ויש להם תפקיד חשוב בעיצוב עתיד המדינה ותושביה. חינוך הוא לא רק עבודה, אלא שליחות אישית, והעיסוק בו תובעני, אולם גם מתגמל עד מאוד. מטבע הדברים, מי שעוסקים בלימוד, נדרשים גם הם ללמוד ולהעשיר באופן מתמיד את הידע ואת ההשכלה שלהם. באוניברסיטת בר-אילן, מועברים מספר קורסים בתחומי החינוך וההוראה, שמסייעים לבוגריהם לקבל כלים וידע שיוכלו לשמש אותם לאחר מכן במגוון תפקידים במערכת החינוך הציבורית, בקהילה או באופן פרטי. הקורסים תוכננו על ידי מרצים מקצועיים ועל ידי מומחים בעלי ידע וניסיון, תיאורטי ופרקטי. 

קורסים בתחומי החינוך וההוראה עשויים להתאים לעובדות ועובדים במגוון רחב של תפקידים במערכת החינוך, שמעוניינים להרחיב את סל הכישורים שלהם, או למי שמבקשים לעבור הסבה מקצועית לתחומים אלו. בין השאר, ניתן ללמוד במסגרת זו, קורסים בתחומים כגון הכשרת מומחים להוראה מותאמת, הוראה מתקנת, הכנה לכיתה א', פיתוח כישורים חברתיים, ליצנות חינוכית ועוד.