Skip to main content

מי אנחנו

'אקדימה' היא גישה חדשה לחיים, היא המקום שמאפשר לך תמיד להמשיך ולהתפתח ולא להפסיק ללמוד לעולם.
'אקדימה' הוא גם שמה של יחידה עסקית באוניברסיטת בר-אילן המאגדת את כל תוכניות הלימודים שאינן לתואר, ומתקיימות תחת גגה של האוניברסיטה.
היחידה הכוללת קורסים ללימודי המשך, תוכניות ללימודי תעודה ולימודי חוץ, הוקמה כדי לתת מענה לצורך ההולך וגדל בלמידה לאורך כל החיים ולרכז עבור קהל המתעניינים את כל המידע על ההיצע הרחב של התוכניות והקורסים, במקום אחד.
היחידה מציעה לקהל הרחב, לחברות ולארגונים כ-200 קורסים, במגוון רחב של תחומים בעולמות של הכשרה מקצועית, פיתוח אישי והעשרה. בנוסף היא פועלת לפיתוח קורסים ומסלולי לימוד חדשים, בהתאם לצורכי השוק.
הקורסים שמציעה 'אקדימה' מבוססים על תכני לימוד שפותחו לאורך שנים באוניברסיטת בר-אילן. הם מועברים על ידי מרצים מנוסים מהאוניברסיטה, לצד חברי סגל חיצוני, מהטובים בתחומם. הקורסים נלמדים בפקולטות וביחידות האוניברסיטה, מאוגדים תחת פעילותה של 'אקדימה' ומאושרים על ידי ועדה אקדמית המורכבת מחברי סגל בר-אילן.