Skip to main content

אקדימה- לימודי המשך בר-אילן

'אקדימה' היא גישה חדשה לחיים, היא המקום שמאפשר לך תמיד להמשיך ולהתפתח ולא להפסיק ללמוד לעולם.
'אקדימה' הוא גם שמה של יחידה עסקית באוניברסיטת בר-אילן המאגדת את כל תוכניות הלימודים שאינן לתואר, ומתקיימות תחת גגה של האוניברסיטה.

היחידה הכוללת קורסים ללימודי המשך, תוכניות ללימודי תעודה ולימודי חוץ, הוקמה כדי לתת מענה לצורך ההולך וגדל בלמידה לאורך כל החיים ולרכז עבור קהל המתעניינים את כל המידע על ההיצע הרחב של התוכניות והקורסים, במקום אחד.

היחידה מציעה לקהל הרחב, לחברות ולארגונים כ-200 קורסים, במגוון רחב של תחומים בעולמות של הכשרה מקצועית, פיתוח אישי והעשרה. בנוסף היא פועלת לפיתוח קורסים ומסלולי לימוד חדשים, בהתאם לצורכי השוק.

הקורסים שמציעה 'אקדימה' מבוססים על תכני לימוד שפותחו לאורך שנים באוניברסיטת בר-אילן. הם מועברים על ידי מרצים מנוסים, לצד חברי סגל חיצוני, מהטובים בתחומם. הקורסים נלמדים בפקולטות וביחידות האוניברסיטה, מאוגדים תחת פעילותה של 'אקדימה' ומאושרים על ידי ועדה אקדמית המורכבת מחברי סגל בר-אילן.

היצע הקורסים באקדימה מתפרס על שלוש קטגוריות: הכשרה מקצועית, לימודי העשרה ופיתוח אישי. הקורסים כוללים מגוון רחב של תחומי ידע: משפטים, כלכלה, פסיכולוגיה, טכנולוגיה וסייבר, ניהול ועסקים, חינוך והוראה, פיננסים וכלכלה, שפות ועוד.

כפי שמרמז שמה של היחידה, הלימודים מתאימים לכל מי ששואפים לצעוד קדימה - להתעדכן בהתפתחויות חדשות בתחום המקצועי שלהם, לבצע שינוי בקריירה, או להרחיב אופקים ולהעשיר את עולמם. חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות. הקורסים מיועדים לאנשים פרטיים וגם לחברות ולארגונים שמעוניינים לספק הכשרות והעשרות לעובדיהם.

הקורסים שמציעה אקדימה מבוססים על תכני הלימוד שפותחו לאורך שנים באוניברסיטת בר-אילן, ומועברים על ידי מרצים מנוסים, לצד חברי סגל חיצוני, מהטובים בתחומם. הקורסים נלמדים בפקולטות ויחידות האוניברסיטה השונות, ומאוגדים תחת פעילותה של 'אקדימה'. כל הקורסים והתכנים הנלמדים במסגרת 'אקדימה', מאושרים על ידי ועדה אקדמית המורכבת מחברי סגל בר-אילן.