Skip to main content

הגנת הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר אקדימה של אוניברסיטת בר-אילן. באתר זה תמצאו מידע אודות לימודי המשך במגוון פקולטות, מחלקות, יחידות וגופים פנימיים של האוניברסיטה וכן בתי ספר, גופים חיצוניים וחברות בנות של האוניברסיטה אשר מתופעלים על ידי ספקים חיצוניים. 

באתר זה תוכלו לבקש ו/או להתעניין ביחידה ו/או בית ספר ו/או לימודים בנושא מסוים. ככל שתבקשו שיצרו איתכם קשר אודות לימודים ביחידה/בית ספר/מכון הכשרה/וכדו' ספציפי, אזי המידע יועבר ליחידה הספציפית בהתאם לבקשתכם. ככל שתבקשו שיצרו איתכם קשר ללא ציון יחידה/בית ספר/הכשרה/וכדו' ספציפי, המידע יועבר לכלל היחידות ו/או בתי ספר ו/או מכוני ההכשרה, והם יצרו איתכם קשר בהתאם. כאמור, בתי הספר ו/או מכוני ההכשרה יתכן והם פועלים מטעם ספקים חיצוניים, ולכן המידע יועבר לספק החיצוני. 

הנכם מאשרים בזאת כי ידוע לכם שלא חלה עליה חובה חוקית למסירת המידע וכי מסירת המידע נעשית בהסכמתך ומרוצך החופשי. 

למידע נוסף, נא לעיין במדיניות הפרטיות של אתר האוניברסיטה