Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

איתור, גיוס ומיון משאבי אנוש

כלים ומיומנויות להשגת ההון האנושי המתאים ביותר לארגון

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 30 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

29/10/2024 - ערב

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

אביתר עמיר

איתור, גיוס ומיון משאבי אנוש

אודות

כמנהל גיוס, יש לך אחריות כבדה בגיוס ההון האנושי עליו מבוססת הצלחת הארגון. התאמת המגויסים החדשים לשורות הארגון ולאופיו ואיכותם המקצועית, תלויה רבות במיומנויותיך המגוונות, בזיהוי הפוטנציאל האנושי וביכולות האבחון שלך, כמו גם בשליטתך בכלי הגיוס המגוונים והמשתנים העומדים לרשותך בעידן הטכנולוגי. 

הקורס לאיתור, גיוס ומיון משאבי אנוש יעניק לך כלים ומיומנויות לאיתור וגיוס ההון האנושי המתאים ביותר לצרכי הארגון.

הקורס יכשיר את משתתפיו לשימוש מעשי בתהליכי איתור מקורות הגיוס, אבחון מועמדים לעבודה, קבלת החלטות, שימוש בתהליכי גיוס באמצעות הרשתות החברתיות, ניהול ראיון אישי וניהול תהליך הקליטה.  

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

מיועד למנהלים, לאנשי גיוס ומשאבי אנוש בארגון ובחברות כ"א ולמתעניינים בתחום.

תנאי הקבלה

12 שנות לימוד

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 30 שעות אקדמיות

תכני הקורס יועברו באמצעות הרצאות, דיונים, סדנאות וסימולציות

30

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות הקורס, הכוללות נוכחות של 90% לפחות משעות הלימוד.

נושאי הלימוד

  • העמקת הידע והבנת הרציונל והתפיסה העומדים בבסיס תהליכי איתור, מיון, גיוס וקליטת מועמדים לעבודה בארגונים.
  • הקניית מיומנויות וכלים לביצוע אבחון לשם קביעת התאמת המועמדים לתפקיד המיועד.
  • התנסות בהפעלת שיטות אבחון ושימוש בכלי מיון, גיוס וקליטה לארגונים. 
  • שימוש בכלים דיגיטאליים ורשתות חברתיות לאיתור מקורות גיוס ומועמדים עתידיים.

תכני הקורס יועברו באמצעות הרצאות, דיונים, סדנאות וסימולציות. 

ניהול הקורס

אביתר עמיר

מרצים נוספים

אורית רונן שירה, אורית אדלר, אביתר עמיר

תאריך פתיחה

29/10/2024 - ערב
17:00 - 21:00
שלישי