Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

אנליסט פיננסי

רכישת כלים מעשיים בתחומי החשבונאות והכלכלה להערכת שווי חברות

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 120 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

16/09/2024 - ערב

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

רו"ח רונן בר לב

אנליסט פיננסי

אודות

אם ברצונך להשקיע בעסק בהצלחה, תידרש למיומנויות בסיסיות אשר יקטינו את ההסתברות להפסד כספך כתוצאה מהשקעה שלא נבדקה כראוי. 

בתוכנית להכשרת אנליסט פיננסי  יילמדו כלי עבודה מעשיים היישר מהעולמות החשבונאיים, הפיננסים, הכלכליים והעסקיים, כמו ניתוח והערכת שווי חברות ועסקים ובחינת יכולת חברה ועסק לפרוע את התחייבויותיהן (דירוג אשראי).

כל אלה, לצד תלות בגורמים כלכליים ופוליטיים, תלות בהיקף הביקוש למוצרים ובמבנה הענף (מספר המתחרים) ותלות בבעלי החברה ובהנהלתה - מובילים לקבלת החלטה מיטבית אודות כדאיות ההשקעה בעסק זה או אחר, פרטי או ציבורי.

מטרת הקורס היא מתן כלי עבודה מעשיים בתחומי החשבונאות והכלכלה, אשר יאפשרו לך כבוגר התוכנית, לבחון בדרך מקיפה את כדאיות ההשקעה, הרכישה או המכירה של עסק.  

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

מיועד לבעלי רקע כלכלי וחשבונאי המעוניינים לעסוק בתחום כאנליסטים או בניהול עצמי של השקעות, למנהלי חברות וסמנכ"לי כספים שמטרתם לקבל כלים נוספים לבחינת מצבו העסקי והפיננסי של העסק, לעורכי דין העוסקים בתחום המסחרי וכן ליועצי השקעות בבנקים או לכלכלנים המעוניינים בהרחבת הידע המקצועי שלהם.

תנאי הקבלה

תואר בכלכלה/חשבונאות או בעלי ידע מוכח בכלכלה/מימון/חשבונאות כתוצאה מלימודים בקורסים להוצאת רישיון מטעם רשות ניירות ערך, או בעלי ניסיון של 10 שנים ומעלה בתחום העסקי/הפיננסי.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 120 שעות אקדמיות

25 מפגשים המתקיימים אחת לשבוע 

120

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות התוכנית, הכוללות נוכחות של 80% לפחות משעות הלימוד.

נושאי הלימוד

  • ניתוח הסביבה העסקית והמאפיינים הכלכליים של החברה והעסק
  • הכרת הדוחות הכספיים בראיה כלכלית
  • התמקדות בדוח תזרים המזומנים כמנבא קשיים פיננסיים
  • ניתוח דוחות כספיים תוך חישוב יחסים פיננסיים והבנת משמעות הנתונים שהתקבלו
  • הערכות שווי חברות ועסקים ציבוריים ופרטיים בגישות שונות (DCF, NAV, מכפילים)
  • השקעות ערך לפי שיטת וורן באפט, ניתוח והערכת חברות נדל"ן, דירוג סיכוני אשראי (יכולת חברה לפרוע הלוואות בטווח הקצר ובטווח הארוך) 
  • CASE STUDIES - ניתוחי הערכות שווי בגישות שונות על ידי אנליסטים אורחים
  • מושגי יסוד בחשבונאות ניהולית (תמחיר)

ניהול הקורס

רו"ח רונן בר לב

מרצים נוספים

רו"ח עדי שניידר, ערן עובדיה, חן לינדמן, רו"ח יאיר אדלר, רו"ח שי צבאן, ניצנה עדוי, רו"ח רענן אלרגנד, רו"ח רונן בר לב

תאריך פתיחה

17/04/2024 - ערב
17:00 - 20:15
רביעי

16/09/2024 - ערב
שני