Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

לימודי פסיכותרפיה CBT

קורס פסיכותרפיה CBT בבר-אילן - ללמוד על טיפול קצר מועד בהקשר של מסגרת בית ספרית. הקורס מיועד לבעלי תואר שני בתחומים הרלוונטיים.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 314 שעות

מחזורי פתיחה

24/10/2024 - ערב
ראשון

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

יעקב סיני

לימודי פסיכותרפיה CBT

אודות

טיפול התנהגותי קוגניטיבי הינו טיפול הנועד להפחית מצוקה נפשית. הוא מבוסס על היכולת של האדם לערוך שינוי במערך הקוגניציות שלו (מחשבות, אמונות, תפיסות), במערך הרגשות והתחושות שלו, בד בבד עם שינוי במגוון התנהגויות המגבירות תחושות מצוקה וסבל. 

טיפול CBT מוגדר כטיפול קצר מועד, מכוון מטרה, בעל מטרות מדידות מוגדרות מראש ואשר עושה שימוש בהליכים שיטתיים המוגבלים בזמן. גישה זו רואה את המטופל כשותף פעיל בתהליך הטיפול, מבחינת הבנת הבעיה, פתרונה ואופן הניהול השוטף של התהליך הטיפולי. 

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחותן של תוכניות שונות במערכות חינוכיות המבוססות על תפיסותיו של הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי. תהליך זה מתרחש, שכן, בתי ספר מהווים מקום אידיאלי לעריכת תוכניות התערבות בשל העובדה שילדים ובני נוער מבלים בין כותליהם חלק ניכר משעות הערות שלהם. בבתי הספר תוכניות ההתערבות נגישות יחסית לילדים ולבני משפחותיהם, הם לא סובלים מסטיגמה שלילית המאפיינת בדרך כלל מוסדות טיפוליים ונטועים עמוק בתוך הקהילה. 

ואכן, ארגון הבריאות העולמי מצא שתוכניות התערבות המבוצעות במסגרת בית ספרית, יש בהן כדי להשפיע באופן חיובי על בריאותם הנפשית של התלמידים ולהביא להפחתה בגורמי סיכון נפשיים. באופן זה נמצאה יעילות טובה לתוכנית התערבות בית ספריות המבוססות על עקרונות ה- CBT בניסיונן לטפל בבעיות נפשיות של תלמידים, בריונות ושימוש בסמים ואלכוהול ולהגביר משתני חוסן כמו ערך עצמי.

הקורס מנוהל על ידי היחידה לפיתוח מקצועי, הפקולטה לחינוך

ניהול הקורס

יעקב סיני

מחזורי פתיחה

24/10/2024 - ערב
ימי ראשון בין השעות 14:15 - 19:45

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 314 שעות

תוכנית ייחודית דו-שנתית

314

למי מיועד הקורס?

הכשרת יועצות חינוכיות, אנשי חינוך מיוחד ומנהלי בתי ספר

תנאי הקבלה

בעלי תואר שני בתחום הטיפול או ייעוץ חינוכי

עלות

עלות הקורס: 16,500 ש"ח

נושאי הלימוד

נושאי הלימוד בשנת הלימודים הראשונה: 

 • מבוא לטיפול התנהגותי 
 • מבוא לטיפול קוגניטיבי 
 • מבוא לפסיכופתולוגיה 
 • מבוא להפרעות חרדה 
 • מבוא ל OCD 
 • מבוא לטיפול בדיכאון 
 • מבוא להדרכת הורים 
 • מיומנויות חברתיות 
 • אתיקה בשנת הלימודים השנייה 
 • בעיות התנהגות 
 • מיומנויות חברתיות 
 • הפרעות קשב וריכוז 
 • בעיות תקשורת 
 • הפרעות חרדה ועוד

תעודה

לומדים שיסיימו את התוכנית בהצלחה ויעמדו בכל דרישותיה יהיו זכאים לתעודה מטעם התוכנית הישראלית לטיפול התנהגותי קוגנטיבי והיחידה לפיתוח מקצועי, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת בר אילן.

מידע נוסף

לפרטים ולהרשמה ניתן לקרוא באתר התוכנית הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעקב סיני 0522224959 או לטלמור זטלר-רום 052-8152244
או לכתובת מייל yakov@cbtyakovsinai.com