Skip to main content

יישוב סכסוכים בתקופת המלחמה

 

המלחמה שמדינת ישראל מצויה בה כרגע, מול אויב אכזר ומסוכן, הדגישה – יחד עם גבורת הלוחמים – את האחדות של אזרחי המדינה, שהתגייסו ומתגייסים לקריאת העזרה של אחיהם. תורים ארוכים לתרומות דם, משלוחים של ציוד ומזון למגויסים ואירוח של משפחות שנעקרו מבתיהן. אבל גם אצל אחים, לעיתים קרובות מתגלעות מחלוקות. בשעת חירום, מחלוקות כאלו הן מסוכנות: מחד, קשה לטפל בהן בזמן החירום. מאידך, העדר הטיפול, יחד עם הלחץ שאנחנו חווים בשעות קשות, מחריף ומעצים את המחלוקת. 

הדבר בא לידי ביטוי גם בסכסוכים אזרחיים ומסחריים. בשעת מלחמה, מערכת בתי המשפט אינה מסוגלת לתת פתרון לסכסוכים אלו. משיקולי בטחון לעיתים קרובות בתי המשפט נסגרים, וגם כאשר הם פתוחים – הרי שבעלי הדין ועורכי הדין מתקשים להתפנות ולהגיע אליהם. 

הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים, כמו גישור ובוררות נתפסים כיום ככלי שקול ערך לבתי המשפט ויש ניסיון רב בהפעלתם. יתרון גדול בהם הוא יכולת הפעלתם בשעת חירום. הם אינם דורשים שבתי המשפט יהיו פתוחים, לא מחייבים דיון פיזי ולכן יכולים להתקיים בהיוועדות חזותית מרחוק ואופיים המטפל והמהיר יותר מתאים לשעת מלחמה וחירום. 

 

גם כיום מחייבות תקנות סדרי הדין פנייה להליכים אלו במרבית התיקים, באמצעות פגישת המהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) שמטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך באמצעות גישור; הדיון המקדמי; וקדם המשפט. אולם כל אלו נעשים רק אחרי שהתיק הועבר לבית המשפט, במסגרת הפרוצדורה המדויקת של ההליך האזרחי, ולאחר שהצדדים השקיעו בהגשת כתבי טענות, שכירת עורכי דין והגעה לבית המשפט. מצב זה מביא להסלמת הסכסוכים, שנוטים להתדרדר עוד יותר בהעדר טיפול. 

הצעתנו היא לקבוע כי בשעת חירום – כמו שאנו מצויים בה כרגע – יחויבו הצדדים לנסות ולפתור את הסכסוך ביניהם באמצעות הליך חלופי ליישוב סכסוכים ורק לאחר מיצוי ניסיון זה יוכלו לפנות לבית המשפט. קביעת חובה זו תקדם פניה של הצדדים להליכים חלופיים, שמתאימים יותר לשעת חירום, תפנה את בתי המשפט להליכים הכרחיים בשעת חירום ותקדם סולידריות ואחווה בין הצדדים. במידה והליכים אלו לא יצלחו – והניסיון מלמד שהם דווקא מצליחים לרוב – הרי שיהיה ניתן לפנות לבית המשפט. 

חקיקה כזו תסייע בהתמודדות של העורף הישראלי עם משברים ומצבי חירום, ותביא להפחתת הסכסוכים בין אזרחי המדינה. הצעה דומה הציע עו"ד גדעון פישר בתקופת משבר הקורונה, שאף הציג תזכיר מפורט בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת בתמיכת כל חברי הוועדה, אולם עם חלוף המשבר ההוא ההצעה נזנחה. נראה, כי שעת החירום הנוכחית היא מועד מתאים לקבוע הנחיות אלו. 

מאמר מאת: ד"ר חנן מנדל ועו"ד גדעון פישר

עו"ד גדעון פישר מכהן כיו"ר משותף בלשכת עוה"ד לגישורים ובוררויות, דוקטורנט במשפטים ובוגר ההכשרה של מכון פרנקל. פישר המציא שיטה ליישוב סכסוכים באמצעות לוגו-תרפויטיים, ראש התוכנית להכשרת בוררים באוניברסיטת בר-אילן.

להרשמה לתוכנית הכשרת בוררים