Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

לימודי ניהול

רכישת כלים, שיטות וידע מקצועי בעולם הניהול העכשווי

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 120 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

09/09/2024 - ערב

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

יוסי קורן

לימודי ניהול

אודות

הצלחה וחוויה חיובית בתפקיד ניהולי ראשון, מסייעות לחיזוק הביטחון העצמי של המנהלים ומשפיעות על היכולת שלהם להתקדם בעתיד לתפקידים בכירים יותר. 

אם התמניתם לאחרונה לתפקיד ניהול ראשון או שהנכם עתידים לעשות כן, ללא ספק אתם חווים שינוי משמעותי מהדרישות להן הורגלתם כעובדים ומאופן ההתמודדות עם המשימות. שיקול הדעת ותהליכי קבלת ההחלטות שלכם הפכו למורכבים יותר, מערכתיים יותר ועליכם לקחת בחשבון שיקולים או החלטות נוספות מעבר לאלה הנדרשים לביצוע העבודה באופן מקצועי. 

גם כלי הניהול להם אתם נדרשים לצורך ביצוע עבודתכם הם לעיתים חדשים עבורכם ודורשים למידה והסתגלות, בעיקר לאור השימוש בשיטות ניהול היברידיות איתן מתמודדים מנהלים רבים בשנה האחרונה. בתוכנית ללימודי ניהול של ביראד לימודי תעודה מתקדמים, תקבלו כלים, שיטות וידע שיסייעו לכם להכנס לעולם הניהול העכשווי, הדינמי והמאתגר, באופן מקצועי ומוצלח.

התוכנית ללימודי ניהול בביראד מקנה ללומדים ידע, כלים, מיומנויות ותובנות שיסייעו להם להגדיל את סיכויי ההצלחה בתפקיד הניהולי הראשון אותו הם מבצעים, תוך שימת דגש על אתגרי הניהול השונים שאיתם מתמודדים המנהלים בשנה האחרונה.

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

מי שהתמנו בחצי השנה האחרונה לתפקיד ניהול ראשון או עתידים להתמנות בטווח של חצי השנה הקרובה.

תנאי הקבלה

קורות חיים וראיון קבלה עם מנהל התוכנית. 

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 120 שעות אקדמיות
120

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות התוכנית, הכוללות נוכחות של 80% לפחות משעות הלימוד.

נושאי הלימוד

  • הבנת זירת הפעילות הארגונית.
  • זהות ניהולית תפיסת תפקיד המנהל ודילמות ניהוליות.
  • סגנונות ניהול ומנהיגות.
  • פוליטיקה ארגונית וסגנון השפעה אישי.
  • תקשורת בין אישית וארגונית  הנעת עובדים.
  • ניהול קונפליקטים ושיחות קשות.
  • עבודת צוות אפקטיבית.
  • ניהול תהליכי שינוי.

ניהול הקורס

יוסי קורן

מרצים נוספים

גיא בן דוד, רויטל בן יהודה

תאריך פתיחה

09/09/2024 - ערב
17:00 - 20:15
שני

מידע נוסף

תוכנית הלימודים מגוונת ותכלול הרצאות, ניתוח אירועים, משחקי תפקידים, משימות וסימולציות.