Skip to main content

אודות אקדימה בר-אילן

בעולם המודרני, יש צורך הולך וגדל בלמידה לאורך כל החיים, בהכשרה מקצועית שוטפת, בהעשרה ובהתפתחות אישית. יחידת 'אקדימהשהוקמה באוניברסיטת בר-אילן ב-2023, אחראית על כל לימודי התעודה והקורסים באוניברסיטה, שאינם נכללים בתוכניות לתואר ראשון או לתארים מתקדמים. היחידה מפתחת קורסים ומסלולי לימוד בהתאם לצורכי השוק ומציעה לקהל הרחב, לחברות ולארגונים - יותר מ-200 קורסים, במגוון רחב של תחומים.

 

 

אילו קורסים מוצעים ב'אקדימה'?

היצע הקורסים ביחידה מתפרס על שלוש קטגוריות: הכשרה מקצועית, לימודי העשרה ופיתוח אישי. הקורסים כוללים מגוון רחב של תחומי ידע: משפטים, כלכלה, פסיכולוגיה, טכנולוגיה וסייבר, ניהול ועסקים, חינוך והוראה, פיננסים וכלכלה, שפות ועוד.

היכן נערכים הלימודים?

הלמידה בקורסים היא היברידית – ומשלבת בין לימודים בקמפוס בבר-אילן, לבין למידה דיגיטלית עצמאית מרחוק, באמצעות כלים טכנולוגים מתקדמים.

מדוע ללמוד דווקא ב'אקדימה' של אוניברסיטת בר-אילן?

* לימודים ברמה אקדמית. 
* הקורסים מועברים ע"י חברי סגל מובילים מהאוניברסיטה וחברי סגל חיצוניים. 
* לימודים בקמפוס ירוק, בסביבה חווייתית מעוררת ומפרה.
* מיקום נגיש מכל אזור המרכז, כולל בתחבורה ציבורית.

צוות היחידה: 
ניהול אקדמי: פרופ' נעה וילצ'ינסקי- ראש המערך לתוכניות ייעודיות | noa.vilchinsky@biu.ac.il
מנהלת היחידה העסקית: רננה בן דרור- פנדו | rennana.bendror@biu.ac.il
מנהלת אתר ותוכן: הדס גולדשטיין | hadas.goldstein@biu.ac.il