Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר

אתגרים בניהול רכש ולוגיסטיקה: מפתרונות מסורתיים לכלים מודרניים

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 164 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

04/11/2024 - ערב

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

אלי יצחקוב

ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר

אודות

ההתפתחות המהירה בעולם הלוגיסטי המודרני, יוצרת אתגרים משמעותיים לחברות הגלובליות, כמו ניהול יעיל ואיכותי המשולב בפתרונות עסקיים וטכנולוגיים מתקדמים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המאפשרות תכנון, בקרה, ניהול תהליכי ייצור ומלאי, אחסנה ואספקה מיטביים ברמה המקומית והגלובלית. 

מנהלים במערכי הרכש והלוגיסטיקה חייבים להתארגן מחדש, להטמיע מתודולוגיות מתקדמות, טכנולוגיות ומערכות חדשות, לשנות תהליכים עסקיים ולשנות את תרבות הארגון מקצה לקצה. זאת, כדי לשפר את יכולות הארגון ולהבטיח את הצלחתו העסקית. 

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

מנהלי רכש, מנהלי מחסן, מנהלי הפצה, מנהלים לוגיסטיים, אנשי תפ"י, אנשי תפעול, עתודה ניהולית לניהול לוגיסטי ומנהלים בעלי רקע מוכח המעוניינים לעשות הסבה מקצועית.

תנאי הקבלה

12 שנות לימוד.

5 שנות ניסיון בתחומי הרכש ו/או הלוגיסטיקה ושנתיים לפחות בתפקיד ניהולי או מקצועי.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 164 שעות אקדמיות

מתוכן 32 שעות פרויקט גמר

164

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות התוכנית, הכוללות נוכחות של 80% לפחות משעות התוכנית והגשת פרויקט גמר.

נושאי הלימוד

 • חדשנות בשרשרת האספקה 
 • מנהיגות בהובלת שינויים 
 • ניהול אסטרטגי וטקטי ברכש  
 • ניהול משא-ומתן למתקדמים  
 • ניהול גמיש לעומת ניהול רזה  
 • מידול תהליכים עסקיים  
 • לוגיסטיקה במיגוון מגזרים (כגון: תעופה ורכב, רפואה וקוסמטיקה, אלקטרוניקה ותקשורת)  
 • ניתוח כדאיות השקעות  
 • בחינת חלופות רכש/ייצור/חכירה  דו"חות כספיים  
 • סחר בין-לאומי  
 • ניהול אנליטי בשרשרת האספקה  
 • חיזוי ביקושים ועיתוד מלאי  
 • מדדי ביצוע לשיפור ביצועים  
 • סיור מקצועי  
 • הכנת תוכניות עבודה ותקציב  
 • מערכות ארגוניות חכמות  
 • מערכת WMS  
 • ניהול מרלו"ג חכם  
 • ניהול מערך הפצה חכם  
 • ניהול פרויקטים בלוגיסטיקה  
 • מיקור-חוץ בלוגיסטיקה
 • תקשורת אפקטיביות בארגון ניתוח אירועים ועוד.

תכני התוכנית יועברו באמצעות הרצאות, דיונים וסדנאות.

ניהול הקורס

אלי יצחקוב

מרצים נוספים

אורן בר, חניתה שושן, אודי ויזנר, עמנואל בר, ד"ר מיכאל (מיקי) וקנין, אלי יצחקוב, חיים פרי

תאריך פתיחה

08/04/2024 - ערב
17:00 - 20:15
שני

04/11/2024 - ערב
שני